Geoinsight

Veri ve Lokasyon Analitiğini birleştiriyoruz
  • Sektör Lokasyon Ve Veri Analitiği, Perakende, Finans, Fmcg
  • Ülke Turkey
  • Kuruluş tarihi Mart 2016
  • Aşama Ödeyen müşteriler
Girişimimiz veri üretimi, veri analitiği ve yazılımları konularında uzmanlaşmıştır. Bu amaca yönelik olarak 2 yazılımımız bağımsız ve entegre olarak işletmelere giderek artan rekabetçi ve riskli piyasa koşullarında verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik esaslarına ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları içgörülerin şirket içi ve şirket dışı verilerin kullanılarak analiz edilmesini sağlamaktadır

Girişim hakkında değerlendirmeniz